Lars Hovbakke Sørensen

Lektor, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon.

Lars Hovbakke Sørensen er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk historie, politik og andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund).

CV:

Lektor i samfundsvidenskab og politik ved Professionshøjskolen Absalon siden 2019 og adjunkt Professionshøjskolen Absalon 2016-2019

Ekstern lektor i historie ved Københavns Universitet 2004-2010 og 2011-2016

Ekstern lektor i Europæiske Studier ved Aarhus Universitet 2012-2016

Ekstern lektor i historie og Europastudier ved Aarhus Universitet 2000-2010

Ph.d. i internationale studier fra Aalborg Universitet 2002

Cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet 1995

 

Videnskabelig produktion:

 
Lars Hovbakke Sørensen har skrevet følgende bøger: 
 
Samfund og socialt arbejde 1 (Hans Reitzels Forlag 2024) (112 sider)

Europas historie - fra oldtiden til i dag (2. udgave) (Gyldendal 2023) (464 sider)


Velfærdsstatens historie (Hans Reitzels Forlag 2020) (220 sider)

Europas historie - fra oldtiden til i dag (Gyldendal 2020) (463 sider)

En europæisk Danmarkshistorie - fra oldtiden til i dag (Gyldendal 2014) (672 sider)

Et kontinent i krig - Europas historie gennem 1000 år (Aschehoug 2006) (247 sider)

Slagsbrødre eller broderfolk - Nordens historie gennem 1300 år (Aschehoug 2004) (224 sider)
 
Nordenforestillinger i dansk politik 1945-1968 (ph.d.-afhandling 2002; udgivet af forlaget Historia 2004) (293 sider)
 

 

Lars Hovbakke Sørensen har bl.a. skrevet følgende videnskabelige tidsskriftsartikler og bidrag til antologier:

Dronningens nytårstaler - et spejl af dansk, europæisk og international samfundsudvikling gennem 50 år, i Lisa S. Villadsen (ed.): Dronningen taler (Gads Forlag 2022)
 
Nordisk kultursamarbejde – fra Foreningerne Norden til Nordisk Ministerråd, i Anders Palm & Hanne Sanders (eds.): Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658, Centrum for Danmarksstudier, vol. 25 (Makadam, Stockholm/Göteborg 2010)
 
Nordek – A Social Democratic Project?, i Jan Hecker-Stampehl (ed.): Between Nordic Ideology, Economic Interests and Political Reality. New Perspectives on Nordek, Commentationes Scientiarum Socialium, vol. 73 (The Finnish Society of Science and Letters 2009)
 
The Nordic Welfare Model – A World Sensation, i Søren Pagter og Anders Lange (eds.): Sort of safe (Ajour 2009)
 
Fra slagsbrødre til broderfolk. Relationerne mellem de nordiske lande ca. 1800-2009, i Per Karlsson og Hanne Sanders (eds.): Roskildefreden 1658 – i perspektiv (Roskilde Museumsforlag 2009)
 
Socialdemokratiet og det nordiske samarbejde 1945-1972, i Arbejderhistorie 1999, 4
(Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, København 1999)
 
Mange slags Norden. Den politiske debat om nordisk samarbejde 1956-1958, i Historie
1999, 2 (Århus Universitetsforlag 1999)
 
Norden som idé og praksis. Den danske Foreningen Nordens rolle som politisk-ideologisk pressionsgruppe 1940-60, i Historie 1996, 1 (Århus Universitetsforlag 1996)
 

Lars Hovbakke Sørensen har modtaget følgende priser:

Statens Kunstfonds præmiering for bedste danske bogudgivelse 2014 (for bogen En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag (2014)).