Anmeldelser: "En europæisk Danmarkshistorie - fra oldtiden til i dag (Gyldendal, 2014) 


Danmark i verden (Per Stig Møller, Berlingske, 21. februar 2014):

"Lars Hovbakke Sørensens danmarkshistorie i europæisk belysning er 'en imponerende præstation.' Det er meget sjældent at et så stort og fagligt omfattende værk bliver begået af én forfatter. Kronologisk begynder bogen med et ubeboet landområde og bevæger sig så fremad i tiden til Danmarks første, kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Hele tiden med blikket udad mod resten af Europa og med sans for hvordan dansk politik blev påvirket og modvirket af udlandet."


Ny gedigen europæisk danmarkshistorie (Thomas Petersen, Flensborg Avis, 14. marts 2014):

"Lars Hovbakke er i sin fremstilling i en stadig og frugtbar dialog med den nyeste forskning. Det gør den troværdig, afvekslende og interessant. Ganske vist optræder forskningen anonymt, men konkrete forskernavne kan heller ikke have den almindelig historieinteresserede læsers store interesse. Men aldrig er man i tvivl om, hvor forfatteren selv står. Hans historiske viden er imponerende - også helt ned i detaljen. Ligeså hans belæsthed og kendskab til den nyeste forskning inden for alle perioder."

Konger kommer til ære og værdighed (Claus Bryld, Politiken, 15. marts 2014):

"De nationalromantikere, der hævder, at der findes en særlig danskhed uafhængig af påvirkninger udefra, må bide i græsset overfor Lars Hovbakke Sørensens grundige redegørelse for de europæiske påvirkninger af dansk historie fra oldtiden og frem til i dag. Bogen er 'underholdende og veloplagt skrevet', egner sig fortrinligt til sofalæsning og udfylder 'et hul i historisk litteratur herhjemme, hvor alternativet – Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie – er ulig længere at komme igennem og samtidig mindre internationalt i sin tilgang."


Danmark set med europæiske briller (Søren Hindsholm, Kristeligt Dagblad, 15. marts 2014):

"Hovbakke Sørensen skriver godt, fremstillingen er klar og velstruktureret, og han er virkelig så bredt orienteret, at alle dele af danmarkshistorien får tilpas plads i forhold til bogens omfang på 639 tekstsider."


Europa i Danmark (Gerhardt Eriksen, Jyllands-Posten, 17. marts 2014):

"Side efter side bliver man som læser belært om et utal af fænomener i dansk historie, ikke kun kongerækken, men også den 'politiske, den økonomiske, den sociale historie, kulturhistorien og mentalitetshistorien' kommer forfatteren omkring. Lars Hovbakke Sørensen kunne 'sagtens stille op i enhver konkurrence om at være kongerigets klogeste,' og han brillerer med sin viden på en rolig og afdæmpet måde, så man hele vejen igennem bogen føler sig godt tilpas og fyldigt belært om hvordan 'Danmarks historie er skabt af påvirkninger fra europæisk kultur."


Det europæiske samspil (Niels Roe, Helsingør Dagblad, 4. april 2014):

"Sprogligt farer bogen afsted som en spids pil. Der er ingen anstrøg af knudret sprog eller akademisk jargon. Derimod udfolder bogen et enormt historisk vingefang. Det er faktisk på det formidlingsmæssige plan, at Hovbakke triumferer. Han formår fuldgyldigt at benytte sin store faglighed til at gestalte et folkeligt og vægtigt historisk værk. Lægfolk som denne anmelder vil utvivlsomt finde værket yderst interessant og letlæseligt. Det kan siges ganske enkelt: Enhver, der interesser sig for de europæiske nationers samspil, bør læse Hovbakkes pragtværk. Bogen er et sandt overflødighedshorn af historisk viden."


Danmarkshistorien i kontekst (Kai Sørlander, Weekendavisen, 11. april 2014):

"Ny Danmarkshistorie fra Lars Hovbakke Sørensen. Over sekshundrede sider fylder den, og overordnet er det en god gammeldags danmarkshistorie, der prøver at fortælle historien så sagligt som muligt på basis af den seneste forskning. Forfatterens særlige ambition er at vise, at man bliver nødt til at inddrage den europæiske kontekst for at skrive en fuldgyldig danmarkshistorie. Bogen er ikke kun saglig og objektiv, den er også fortalt på en måde, som gør den medrivende at læse, og man bliver oplyst, så det er en fornøjelse. En værdifuld bog."