Lars Hovbakke Sørensen

Lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon.

Mobil: 7248 2742
Mail: lars.hovbakke@gmail.com
Mail: laso@pha.dk

Nye bøger udgivet i 2023 og 2024

 
 

Udgivelsesdato: 11.  juni 2024
En europæisk Danmarkshistorie
Fra oldtiden til i dag
2. udgave

En europæisk Danmarkshistorie er danmarkshistorien fortalt med Europa som med- og modspiller. I bogen drejer historiker Lars Hovbakke Sørensen blikket væk fra det danske riges snævre grænser og viser i stedet, hvordan en række europæiske begivenheder har haft afgørende betydning for udviklingen i Danmark helt tilbage fra oldtiden og frem til i dag. Resultatet er en utraditionel, anderledes vinklet tour de force gennem vort lands historie, der med sit europæiske perspektiv rykker ved mange af vores gængse forestillinger.Bogens 1. udgave, der udkom i 2014, er baseret på den nyeste forskning inden for arkæologi, historie og de tilstødende videnskaber samt på studier af en række primære kilder. 
I denne nye 2. udgave er forskningsresultater fra de seneste år medtaget, og fortællingen er ført frem til 2024.

672 sider, Gyldendal, 2024.Udgivelsesdato: 15/11 2023

Europas historie
Fra oldtiden til i dag
2. udgave

15. november 2023 udkom den nye 2. udgave af "Europas historie" på Gyldendal.

"Europas historie" er fortællingen om Europas historie fra ca. 400 f.Kr. til i dag – historiker Lars Hovbakke Sørensen tegner de lange linjer og perspektiver i det, der har præget og formet Europas historie og udvikling. Med vægt på den politiske historie sættes Europas historie ind i et større globalt perspektiv, der kaster lys over, hvordan udviklingen i de øvrige dele af verden har påvirket Europa - og ikke kun omvendt. Ligesom bogen beskriver, hvordan de europæiske folks identitet og nationalitetsfølelse har udviklet sig i med- og modspil med hinanden og med resten af verden.

464 sider, Gyldendal, 2023.Samfund og socialt arbejde  1

Grundbog for 1.  semester på socialrådgiveruddannelsen

Samfund og socialt arbejde 1 er en introduktion til, hvordan samfundsvidenskabens begreber, teorier og vinkler kan bruges i arbejdet som socialrådgiver.

Gennem en række konkrete eksempler bliver det belyst, hvordan det samfundsvidenskabelige greb kan anvendes i arbejdet som socialrådgiver i en kommune, en privat organisation eller en anden organisation, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

Samfund og socialt arbejde 1 er en håndbog for socialrådgiverstuderende. Den præsenterer i et kort, klart format væsentlige pointer inden for temaer, som indgår i første semester af studiet.

Udgivelsesdato: 2/1 2024

112 sider, Hans Reitzels Forlag, 2024
 

Udgivelsesdato: 14. juni 2024
Samfund og socialt arbejde 2

En håndbog for socialrådgiverstuderende, som i et kort og klart format, og med en samfundsvidenskabelig vinkel, præsenterer væsentlige pointer inden for temaer, der knytter sig til det 2. semester af socialrådgiver-uddannelsen. Du vil blive introduceret til, hvordan du bruger samfundsvidenskabens begreber, teorier og vinkler i dit arbejde som socialrådgiver i en kommune, en privat organisation eller en anden organisation, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

104 sider, Hans Reitzels Forlag, 2024.

Udgivelsesdato: 22/7 2024
Samfund og socialt arbejde 3

En håndbog for socialrådgiverstuderende, som i et kort og klart format, og med en samfundsvidenskabelig vinkel, præsenterer væsentlige pointer inden for temaer, der knytter sig til det 3. semester af socialrådgiveruddannelsen. Du bliver introduceret til, hvordan du bruger samfundsvidenskabens begreber, teorier og vinkler i dit arbejde som socialrådgiver i en kommune, en privat organisation eller en anden organisation, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

104 sider, Hans Reitzels Forlag, 2024

 

Om Lars Hovbakke

Medierne

Lars Hovbakke Sørensen er historiker, og han er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk historie, politik og andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund).

Bøger

Lars Hovbakke Sørensen har skrevet en lang række bøger om dansk, nordisk og europæisk historie blandt andet "En europæisk Danmarkshistorie", der modtog Statens Kunstfonds præmiering for bedste danske bogudgivelse i 2014. De nyeste er "Europas historie" (2020),"Velfærdsstatens historie" (2020), den nye 2. udgave af "Europas historie" (2023), "Samfund og socialt arbejde 1" (2024), den nye 2. udgave af "En europæisk Danmarkshistorie" (2024), "Samfund og socialt arbejde 2" (2024) og "Samfund og socialt arbejde 3" (2024).

Foredrag

Lars Hovbakke Sørensen holder foredrag om bl.a.:

  • Kongehuset – fortid eller fremtid?
  • Slagsbrødre eller broderfolk? – om vores forhold til svenskerne og vores andre naboer i Norden
  • Disse og mange andre foredrag kan ses og bestilles hos
  • Forfatterforedrag

En europæisk Danmarkshistorie

Danmarks historie fortalt med Europa som med- og modspiller.
Gyldendal, 2024, 2. udgave,
672 sider.


Europas Historie

Europas historie sættes ind i et større globalt perspektiv, der kaster lys over, hvordan udviklingen i andre dele af  verden har påvirket Europa.
Gyldendal, 2023, 2. udgave, 464 sider. 

Velfærdsstatens historie

Bogen giver en samlet fremstilling af  socialpolitikkens og velfærdsstatens historie målrettet de studerende på pædagoguddannelsen og socialrådgiveuddannelsen.
Hans Reitzels Forlag, 2020, 220 sider.