Lars Hovbakke Sørensen

Lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon.

Mobil: 7248 2742
Mail: lars.hovbakke@gmail.com
Mail: laso@pha.dk

NY UDGAVE 15/11 2023

Europas historie
Fra oldtiden til i dag
2. udgave

15. november 2023 udkom den nye 2. udgave af "Europas historie" på Gyldendal.

"Europas historie" er fortællingen om Europas historie fra ca. 400 f.Kr. til i dag – historiker Lars Hovbakke Sørensen tegner de lange linjer og perspektiver i det, der har præget og formet Europas historie og udvikling. Med vægt på den politiske historie sættes Europas historie ind i et større globalt perspektiv, der kaster lys over, hvordan udviklingen i de øvrige dele af verden har påvirket Europa - og ikke kun omvendt. Ligesom bogen beskriver, hvordan de europæiske folks identitet og nationalitetsfølelse har udviklet sig i med- og modspil med hinanden og med resten af verden.

464 sider, Gyldendal, 2023.


Samfund og socialt arbejde  1

Grundbog for 1.  semester på socialrådgiveruddannelsen

Samfund og socialt arbejde 1 er en introduktion til, hvordan samfundsvidenskabens begreber, teorier og vinkler kan bruges i arbejdet som socialrådgiver.

Gennem en række konkrete eksempler bliver det belyst, hvordan det samfundsvidenskabelige greb kan anvendes i arbejdet som socialrådgiver i en kommune, en privat organisation eller en anden organisation, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

Samfund og socialt arbejde 1 er en håndbog for socialrådgiverstuderende. Den præsenterer i et kort, klart format væsentlige pointer inden for temaer, som indgår i første semester af studiet.

 

Om Lars Hovbakke

Medierne

Lars Hovbakke Sørensen er historiker, og han er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk historie, politik og andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund).

Bøger

Lars Hovbakke Sørensen har skrevet en lang række bøger om dansk, nordisk og europæisk historie blandt andet "En europæisk Danmarkshistorie", der modtog Statens Kunstfonds præmiering for bedste danske bogudgivelse i 2014. De nyeste er "Europas historie" (2020),"Velfærdsstatens historie" (2020), den nye 2. udgave af "Europas historie" (2023) og "Samfund og socialt arbejde 1 (2024).

Foredrag

Lars Hovbakke Sørensen holder foredrag om bl.a.:

  • Kongehuset – fortid eller fremtid?
  • Slagsbrødre eller broderfolk? – om vores forhold til svenskerne og vores andre naboer i Norden
  • Disse og mange andre foredrag kan ses og bestilles hos
  • Forfatterforedrag

En europæisk Danmarkshistorie

Danmarks historie fortalt med Europa som med- og modspiller.
Gyldendal, 2014, 6. oplag,
672 sider.


Europas Historie

Europas historie sættes ind i et større globalt perspektiv, der kaster lys over, hvordan udviklingen i andre dele af  verden har påvirket Europa.
Gyldendal, 2023, 2. udgave, 464 sider. 

Velfærdsstatens historie

Bogen giver en samlet fremstilling af  socialpolitikkens og velfærdsstatens historie målrettet de studerende på pædagoguddannelsen og socialrådgiveuddannelsen.
Hans Reitzels Forlag, 2020. 1. oplag. 220 sider.