Bøger

En europæisk Danmarkshistorie - fra oldtiden til i dag

En europæisk Danmarkshistorie er danmarkshistorien fortalt med Europa som med- og modspiller. I bogen drejer historiker Lars Hovbakke Sørensen blikket væk fra det danske riges snævre grænser og viser i stedet, hvordan en række europæiske begivenheder har haft afgørende betydning for udviklingen i Danmark helt tilbage fra oldtiden og frem til i dag.

Resultatet er en utraditionel, anderledes vinklet tour de force gennem vort lands historie, der med sit europæiske perspektiv rykker ved mange af vores gængse forestillinger

Gyldendal, 2014, 672 sider.


Et kontinent i krig - Europas historie gennem 1000 år

Europa er krigens kontinent. Gennem århundreder har de europæiske stormagter England, Frankrig, Rusland og Tyskland nådesløst bekriget hinanden, uden at det på noget tidspunkt er lykkedes nogen af dem at etablere et varigt overherredømme over de andre. Den europæiske udvikling er på den måde helt unik i verdenshistorien. Et kontinent i krig fortæller den dramatiske historie om de talrige indre magtkampe i Europa gennem de sidste 1000 år og analyserer baggrunden for, at de europæiske stormagter aldrig kunne udslette hinanden, men derimod havde succes med at etablere et europæisk verdensherredømme.

Vi følger Europas historie fra delingen af Karl d. Stores rige i 843, der resulterede i Frankrigs og Tysklands grundlæggelse, over middelalderens religiøse og verdslige konflikter til den første altomfattende europæiske storkrig Trediveårskrigen 1618-48. De enevældige staters kollaps i sidste del af 1700-tallet og nationalismens opståen i 1800-tallet som en forudsætning både for demokratiets fortsatte udvikling og for 1920´ernes og 1930´ernes fascistiske diktaturer bliver derefter behandlet. Endelig sættes der fokus på den europæiske integrations udvikling siden 2. verdenskrigs afslutning og på baggrunden for de - fredeligere - magtkampe, der har fundet sted siden 1945.

Aschehoug, 2006, 247 sider.


Slagsbrødre eller broderfolk - Nordens historie gennem 1300 år

I bogen oprulles den spændende og stormfulde historie om de nordiske riger. Bogen griber tilbage til 700-tallet, hvor de nordiske vikinger begyndte at skille sig ud som et særligt nordeuropæisk folkeslag. Senere følges udviklingen i middelalderens turbulente nordiske unioner og de talrige og voldsomme krige i 1500,- 1600- og 1700-tallet. I løbet af 1800-tallet vandt skandinavistiske tanker frem, og disse førte siden til mange af de samarbejdsaftaler, vi har i dag. Det kan dog i nyere tid stadig fremkalde skarpe panderynker, når de nordiske politikere diskuterer rettigheder til Nordsøolien eller blander sig i de andre landes flygtningepolitik.

Aschehoug, 2004, 224 sider.


Nordenforestillinger i Dansk Politik 1945-1968

Dansk samfundsforskning har ikke vist det nordiske samarbejde den store interesse. Denne bog tager dog fat på emnet og analyserer den danske politiske debat i partierne om Norden og om det nordiske samarbejde i perioden fra 2. verdenskrigs ophør i 1945 til NORDEK-forhandlingernes første faser i 1968. Ud over at undersøge den danske realpolitik ser bogen nærmere på udviklingen af den nordiske idé og af forestillingen om det nordiske fællesskab og de nordiske værdier.

Ph.d-afhandling, 2002.

Udgiver: Historia, 2004, 252 sider.

 

www.hovbakke.dk                                Lars Hovbakke Sørensen: ph.d., historiker og politisk kommentator